بروشور

جهت دریافت بروشور های مرتبط با دانشگاه مراغه بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:- بروشور معرفی دانشگاه مراغه / اسفند 1397

جهت دانلود کلیک نمایید.
- بروشور روز مراغه / اردیبهشت 1398
جهت دانلود کلیک نمایید.