تاریخ : دوشنبه 27 ارديبهشت 1400
کد 50

گاهنامه فرهنگي،اجتماعي و خبري آبگينه "ويژه نامه گراميداشت روز روابط عمومي"

🔸در اين شماره مي خوانيد: ▫️ روابط عمومي جز ايثار هيچ نام ديگري نمي تواند داشته باشد
دانلود فایل PDF
و در ادامه :

▫️پيام تبريك رئيس دانشگاه مراغه به مناسبت روز روابط عمومي

▫️ايجاد همدلي، يكي از وظايف اصلي روابط عمومي بوده و موفقيت هر سازماني را تضمين مي نمايد.

▫️نگاهي به عملكرد سالهاي اخير دانشگاه مراغه

▫️بنياد مراغه شناسي، از بدو تأسيس تا كنون

▫️روابط عمومي تريبون هر سازمان

▫️نگاهي بر فعاليت هاي روابط عمومي دانشگاه در سال هاي اخير