تاریخ : شنبه 14 ارديبهشت 1398
کد 39

رادیو آبگینه

قسمت یکم رادیو آبگینه نیمه اول مهرماه
#رادیو_آبگینه

 قسمت یکم رادیو آبگینه نیمه اول مهرماه
بشنوید از دیدار رئیس دانشگاه و فرماده پایگاه شهید نجات الهی از خانواده شهدا و انتصاب و انتخاب اعضای هیءت علمی در دانشگاه