تاریخ : پنجشنبه 10 مرداد 1398
کد 38

شماره دو "گاهنامه آبگینه" در دانشگاه مراغه منتشر شد.

شماره دو "گاهنامهفرهنگی، اجتماعی و خبری آبگینه" دانشگاه مراغه به مدیر مسئولی دکتر فاطمه پور ابراهیم و سردبیری امیر دانش منتشر گردید.