تاریخ : شنبه 13 مهر 1398
کد 37

فراخوان گرد آوری اطلاعات مراغه ايهای مقيم خارج از کشور

روابط عمومی دانشگاه مراغه به جهت گرد آوری و تکمیل اطلاعات مراغه ایهای مقیم خارج از کشور فراخوانی را منتشر می نماید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه مراغه؛ دکتر فاطمه پور ابراهیم، مدیر روابط عمومی این دانشگاه گفت: به جهت گرد آوری و تکمیل اطلاعات مراغه ایهای مقیم خارج از کشور با هدف بهره گیری از پتانسیل آنان در رشد و توسعه دانشگاه و شهر مراغه “فراخوان گرد آوری اطلاعات مراغه ایهای مقیم خارج از کشور” را منتشر می نماییم و از عموم شهروندان عزیز خواهشمندیم در این راستا یاری گر دانشگاه مراغه بوده و در صورت شناخت اشخاصی به سبب نسب فامیلی و یا دوستی اطلاعات آنها را جهت برقراری ارتباط از طریق ارسال اطلاعات به شماره  09911761326 و یا ارسال به آدرس پست الکترونیکی  ravabet@maragheh.ac.ir  در اختیار روابط عمومی دانشگاه قرار دهند.

وی افزود: پیشاپیش از بذل توجه و همکاری عموم شهروندان و یاران دانشگاه مراغه نهایت سپاس و قدردانی را می نماییم.