تاریخ : دوشنبه 10 دي 1397
کد 26

مدیر روابط عمومی دانشگاه مراغه خبر داد:

برگزاری دو نمایشگاه مجزا به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و سی امین سال تاسیس دانشگاه مراغه

دکتر فاطمه پور ابراهیم از برگزاری دو نمایشگاه مجزا با عناوین "نمایشگاه آبگینه" و " نمایشگاه عکس آبگینه" به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و سی امین سال تاسیس دانشگاه مراغه در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مراغه؛ دکتر فاطمه پور ابراهیم، مدیر روابط عمومی د انشگاه مراغه از برگزاری دو نمایشگاه مجزا با عناوین "نمایشگاه آبگینه" و " نمایشگاه عکس آبگینه" به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و سی امین سال تاسیس دانشگاه مراغه در این دانشگاه خبر داد و گفت: این دو نمایشگاه با هدف معرفی این مجموعه علمی در منطقه و ارایه عملکرد آن در سال های اخیر توسط روابط عمومی دانشگاه برگزار می گردد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه مراغه ضمن بیان نحوه برگزاری این دو نمایشگاه افزود: ما علاوه بر انتشار شماره صفر و یک" گاهنامه آبگینه"،  " نمایشگاه آبگینه"  که در بر گیرنده عملکرد دانشگاه در سالهای اخیر با ارایه قالب های مختلف متنی، تصویری و اینفو گرافی بوده و "نمایشگاه عکس آبگینه" که در برگیرنده تصاویر دانشگاه مراغه و اخبار پخش شده این دانشگاه در سیما و خبرگزاریها در یک دهه اخیر خواهد بود برگزار خواهیم کرد.
وی خاطر نشان کرد: در دانشگاهی که با شعار"دانشگاهی به وسعت یک شهر" فعالیت می نماید امیدواریم با برگزاری این دو نمایشگاه در معرفی پتانسیل های مجموعه و تاثیر رشد و توسعه ی آن در شهر گامهای موثری را برداریم.