تاریخ : پنجشنبه 15 شهريور 1397
کد 20

مدیر جدید روابط عمومی دانشگاه مراغه منصوب شد.

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه مراغه، دکتر فاطمه پور ابراهیم بعنوان مدیر روابط عمومی دانشگاه مراغه منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مراغه؛ طی حکمی از سوی دکتر محمد علی لطف اللهی یقین، رئیس دانشگاه مراغه دکتر فاطمه پور ابراهیم، عضو هیات علمی گروه زبان دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه بعنوان مدیر روابط عمومی دانشگاه مراغه منصوب گردید. وی پیش از این در سمت مدیر مرکز آموزش های آزاد علمی دانشگاه مراغه مشغول به فعالیت بود.
دکتر لطف اللهی یقین در نامه جداگانه ای از تلاش های دکتر میر مهدی ابولقاسمی، مدیر پیشین حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه مراغه تقدیر و تشکر نمود.